ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

1. Στις 23 Απριλίου 2010 η Ελλάδα ομολόγησε τη χρεωκοπία της.
2. Η Κυβέρνηση απεμπόλησε την κυριαρχική εξουσία, παραχωρώντας την σε ξένους ειδικούς, υπάλληλους ξένων οργανισμών, και πολιτικούς άλλων χωρών.
3. Η ευθύνη για τη θλιβερή κατάντια της χώρας βαρύνει εξ αδιαιρέτου όλο το πολιτικό σύστημα.
4. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία να καταγγείλουμε στον Ελληνικό Λαό τους υπεύθυνους και να προτείνουμε ιδέες και λύσεις που θα οδηγήσουν στην έξοδο από το τέλμα.
5. Αναζητούμε τα αίτια της κακοδαιμονίας ήδη στη δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους από τους Βαυαρούς. Το Σύστημα που μας επιβλήθηκε ήταν καταπιεστικό και πολιτιστικά ξένο.
6. Στόχος μας είναι μια Νέα Απελευθέρωση, με Νέο αληθινά Δημοκρατικό Σύνταγμα, που θα υιοθετηθεί από μια Συντακτική Εθνοσυνέλευση.
7. Θα επιδιώξουμε τη θεσμοθέτηση ενός Συστήματος βασιζόμενου στο τρίπτυχο: Περιορισμένο Κράτος, Δημοσιονομική Υπευθυνότητα, Ελεύθερες Αγορές.
8. Πιστεύουμε στις τρεις μεγάλες αρχές της κλασσικής οργάνωσης της κοινωνίας σε κράτος: Ισονομία, Αξιοκρατία, Ελευθερία.
9. Στοχεύουμε σε ένα κράτος εγγυητή της ζωής, της αριστείας, της περιουσίας, της ανεμπόδιστης ενέργειας, της αβίαστης επιλογής και ελεύθερης πρόσβασης παντού, των ίσων ευκαιριών, της αναλογούσας ευημερίας και της επιδίωξης της μέγιστης αυτοπραγμάτωσης και της ευδαιμονίας των ατόμων.
10. Θεωρούμε κυριαρχικό το δικαίωμα της κοινωνίας να αλλάζει ριζικά το σύστημα διακυβέρνησής της όταν αυτό δεν επιτελεί τον εγγενή σκοπό του.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Διαχρονικές Σκέψεις


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

Η Εμετική Ηγετική Αναξιοκρατία του Καθεστώτος
των Προδοτών και των Γραικύλων στην Ελλάδα
                 και οι Έλληνες Δημιουργοί.

«Αποκαρδιωμένος όπως πάντα ύστερα από κάτι τέτοια, μολονότι τα είδα τόσες και τόσες φορές, όπου η βλακεία, η εγωπάθεια, η μωρία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Γιατί; Γιατί είμαι δεμένος μ’ αυτόν τον τόπο και μολονότι δεν έχω καμιά απολύτως φιλοδοξία για πολιτική δράση μού φαίνεται σαν ένα είδος ακρωτηριασμού να πω ξαφνικά να σας χέσω και να αποξενωθώ από όλα αυτά. Γιατί είμαι βέβαιος πως τούτοι οι ελεεινοί δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε και υπάρχουν άγνωστοι, πολλοί που δεν ξέρουν αλλά που αξίζουν, που σε φωνάζουν».
Γ. Σεφέρης, Πολιτικό Ημερολόγιο, Β΄, p. 49.
Δευτέρα 1 Οκτώβρη 1945

 Ξεμαγαρίζουμε τον ευλογημένο τόπο από την λέρα του Καθεστώτος Υποτέλειας των δοσίλογων και ανίκανων.
Αποξενώνουμε τους ελεεινούς χοίρους της προδοσίας και Γραικύλους του πιθηκισμού.  
Αποκαθαίρουμε την κοινωνία του Ελληνισμού από το άγος του Ευρωπαϊσμού.
Και πνέομε Αναγέννηση.
Εις δόξαν αιώνων. 
                              ***
              Η Κατάρα του Ευρωπαϊσμού

«Διὰ τὴν ἀγάπην τῆς τιμῆς μας, στοχασθῆτε το μὲ προσοχήν. Μὴν σᾶς πλανήσουν τὰ ταξίματα τῶν ἐπιτρόπων καὶ ἀποστόλων τῶν ξένων βασιλειῶν. Αὐτοὶ εἶναι τόσοι σκλάβοι, καὶ διὰ νὰ μετριάσουν τὴν ἐντροπήν των, προσπαθοῦν νὰ αὐξήσουν τὸν ἀριθμόν των. Αὐτοὶ δὲν προσκυνοῦσι, εἰμὴ τὸν βασιλέα των καὶ τὸν χρυσόν. Μὴν στοχάζεσθε, ὦ ἀδελφοί μου, ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς θέλει θυσιάσει καὶ χρυσὸν καὶ στρατιώτας, διὰ νὰ διώξῃ τὸν ὀθωμανὸν καὶ νὰ μᾶς ἀφήσῃ ἔπειτα ἐλευθέρους! Ὤ, κάλλιον ἕνας σεισμός ἢ ἕνας κατακλυσμὸς νὰ μᾶς ἀφανίσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας, παρὰ νὰ ὑποκύψωμεν πλέον εἰς ξένον σκῆπτρον.
Διατί, ὦ Ἕλληνες ἀγαπητοί μου, νὰ προσμείνωμεν νὰ μᾶς δανείσῃ ἄλλος ἐκεῖνο, ὁποὺ ἡμεῖς ἔχομεν;»
Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία ἤτοι Λόγος περί Ελευθερίας, 1806, έκδ. 4η, Βαλέτας, p. 220

Όπως ο Κάλβος έτσι και ο Ανώνυμος της Ελευθερίας 20 χρόνια νωρίτερα προειδοποιεί ενάντια στην εξάρτηση από την Ευρώπη.
Το εσωτερικό και το εξωτερικό πρόβλημα της χώρας συμπλέκονται αδιάλυτα.
Για δύο κοντά πλέον αιώνες έχουν κάνει τον περιούσιο λαό μας να επαιτεί την προστασία και την βοήθεια της Ευρώπης για να υπάρξει.
Για δύο κοντά πλέον αιώνες τα αποκαθάρματα της κοινωνίας είναι το Καθεστώς Κατοχής της χώρας, οι Ελεεινοί μιας εμετικής (ανθ)ηγετικής τάξης.
Τα δύο συμβάντα συνδέονται άρρηκτα.
Η εσωτερική ηγετική κόπρος του Αυγεία υφίσταται από την Ευρώπη, δια της Ευρώπης και διά την Ευρώπη. 
Γερμανοκεντρικής ή Γαλλοκεντρικής αδιάφορο.
Περιδινούνται, όπως και η Κυβέρνηση Quisling τώρα μεταξύ Brünhilde και, φευ, Αθλίου.
Το περιγέλωτος Καθεστώς.
Εις πυρ το εξώτερον!
Επανάσταση πολιτισμική: Ελληνισμός αντί Ευρωπαϊσμού.
Επανάσταση γεωπολιτική: η καθ’ ημάς Ανατολή αντί του Ρήνου.
Επανάσταση πολιτειακή: ισορροπία εξουσιών αντί κεντρικής εξουσίας.
Επανάσταση δομική: απελευθέρωση από πάνω προς τα κάτω, αντί προστασίας των κάτω από τα πάνω.
Επανάσταση ιστορική: συνείδηση μακράς διαρκείας αντί φρόντισμα της στιγμής.
Επανάσταση αξιακή: ατομική αριστεία αντί συλλογικής μετριότητας.
Επανάσταση ιδεολογική: η αιωνιότητα στον χρόνο αντί του χρόνου στην αιωνιότητα.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: