ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

1. Στις 23 Απριλίου 2010 η Ελλάδα ομολόγησε τη χρεωκοπία της.
2. Η Κυβέρνηση απεμπόλησε την κυριαρχική εξουσία, παραχωρώντας την σε ξένους ειδικούς, υπάλληλους ξένων οργανισμών, και πολιτικούς άλλων χωρών.
3. Η ευθύνη για τη θλιβερή κατάντια της χώρας βαρύνει εξ αδιαιρέτου όλο το πολιτικό σύστημα.
4. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία να καταγγείλουμε στον Ελληνικό Λαό τους υπεύθυνους και να προτείνουμε ιδέες και λύσεις που θα οδηγήσουν στην έξοδο από το τέλμα.
5. Αναζητούμε τα αίτια της κακοδαιμονίας ήδη στη δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους από τους Βαυαρούς. Το Σύστημα που μας επιβλήθηκε ήταν καταπιεστικό και πολιτιστικά ξένο.
6. Στόχος μας είναι μια Νέα Απελευθέρωση, με Νέο αληθινά Δημοκρατικό Σύνταγμα, που θα υιοθετηθεί από μια Συντακτική Εθνοσυνέλευση.
7. Θα επιδιώξουμε τη θεσμοθέτηση ενός Συστήματος βασιζόμενου στο τρίπτυχο: Περιορισμένο Κράτος, Δημοσιονομική Υπευθυνότητα, Ελεύθερες Αγορές.
8. Πιστεύουμε στις τρεις μεγάλες αρχές της κλασσικής οργάνωσης της κοινωνίας σε κράτος: Ισονομία, Αξιοκρατία, Ελευθερία.
9. Στοχεύουμε σε ένα κράτος εγγυητή της ζωής, της αριστείας, της περιουσίας, της ανεμπόδιστης ενέργειας, της αβίαστης επιλογής και ελεύθερης πρόσβασης παντού, των ίσων ευκαιριών, της αναλογούσας ευημερίας και της επιδίωξης της μέγιστης αυτοπραγμάτωσης και της ευδαιμονίας των ατόμων.
10. Θεωρούμε κυριαρχικό το δικαίωμα της κοινωνίας να αλλάζει ριζικά το σύστημα διακυβέρνησής της όταν αυτό δεν επιτελεί τον εγγενή σκοπό του.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

ΟΧΙ! Η Νέα Αντίσταση κατά των Κατακτητών και των Δοσιλόγων του Φαύλου Καθεστώτος Κατοχής


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ
Οι συμβολισμοί συντονίζουν την ανθρώπινη ενέργεια σε μια κοινωνία πολλαπλασιάζοντας τη δυναμική της. Το σύμβολο αναδύεται και καθίσταται εστία του πεδίου της κοινωνικής ανθρώπινης δραστηριότητας. Το σύμβολο είναι ένα πράγμα με βαρύνουσα σημασία. Σημασία είναι οι συντεταγμένες του πράγματος στην ολοκληρία του Είναι. Αυτές εκφράζουν την πληρότητα του δικού του είναι. Και νόημα είναι η πληρότητα του είναι.

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Ελληνικό Μάθημα προς την Καγκελλάριο της Γερμανίας


Απόστολος Λ. Πιερρής
Το πάθος δεν γίνεται μάθος για μερικά ηγετικά κατεστημένα στην ιστορία. (Και εννοώ πραγματικές εθνικές elites, όπως η Γερμανική, όχι σαν το ξενόδουλο Καθεστώς Κατοχής στην Ελλάδα). Επιχειρούν το ίδιο ακατόρθωτο πράγμα δις, και σε ακραίες περιπτώσεις ά-νοιας, τρις. Τέτοια βολουνταριστική συμπεριφορά «ουκ ανδρός σοφού». Αλλά η μοίρα αδήριτα περιωθεί και επείγει εις το οικείον τέλος εκάστου όντος ασχέτως βουλήσεων.