ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

1. Στις 23 Απριλίου 2010 η Ελλάδα ομολόγησε τη χρεωκοπία της.
2. Η Κυβέρνηση απεμπόλησε την κυριαρχική εξουσία, παραχωρώντας την σε ξένους ειδικούς, υπάλληλους ξένων οργανισμών, και πολιτικούς άλλων χωρών.
3. Η ευθύνη για τη θλιβερή κατάντια της χώρας βαρύνει εξ αδιαιρέτου όλο το πολιτικό σύστημα.
4. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία να καταγγείλουμε στον Ελληνικό Λαό τους υπεύθυνους και να προτείνουμε ιδέες και λύσεις που θα οδηγήσουν στην έξοδο από το τέλμα.
5. Αναζητούμε τα αίτια της κακοδαιμονίας ήδη στη δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους από τους Βαυαρούς. Το Σύστημα που μας επιβλήθηκε ήταν καταπιεστικό και πολιτιστικά ξένο.
6. Στόχος μας είναι μια Νέα Απελευθέρωση, με Νέο αληθινά Δημοκρατικό Σύνταγμα, που θα υιοθετηθεί από μια Συντακτική Εθνοσυνέλευση.
7. Θα επιδιώξουμε τη θεσμοθέτηση ενός Συστήματος βασιζόμενου στο τρίπτυχο: Περιορισμένο Κράτος, Δημοσιονομική Υπευθυνότητα, Ελεύθερες Αγορές.
8. Πιστεύουμε στις τρεις μεγάλες αρχές της κλασσικής οργάνωσης της κοινωνίας σε κράτος: Ισονομία, Αξιοκρατία, Ελευθερία.
9. Στοχεύουμε σε ένα κράτος εγγυητή της ζωής, της αριστείας, της περιουσίας, της ανεμπόδιστης ενέργειας, της αβίαστης επιλογής και ελεύθερης πρόσβασης παντού, των ίσων ευκαιριών, της αναλογούσας ευημερίας και της επιδίωξης της μέγιστης αυτοπραγμάτωσης και της ευδαιμονίας των ατόμων.
10. Θεωρούμε κυριαρχικό το δικαίωμα της κοινωνίας να αλλάζει ριζικά το σύστημα διακυβέρνησής της όταν αυτό δεν επιτελεί τον εγγενή σκοπό του.

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Ιδού η δόξα μας στους αιώνες των αιώνων.


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ, ΩΔΑΙ
[Συλλογή Δεύτερη, Παρίσι, 1826]
Λυρικά
Ωδή Έκτη

ΑΙ ΕΥΧΑΙ
α΄
Τῆς θαλάσσης καλῄτερα
φουσκωμένα τὰ κύματα
᾿να πνίξουν τὴν πατρίδα μου
ὡσὰν ἀπελπισμένην,
                        ἔρημον βάρκαν.


β΄
᾿Σ τὴν στεριάν, ᾿στὰ νησία
καλῄτερα μίαν φλόγα
᾿να ἰδῶ παντοῦ χυμένην,
τρώγουσαν πόλεις, δάση,
                        λαοὺς καὶ ἐλπίδας.

γ΄
Καλῄτερα, καλῄτερα
διασκορπισμένοι οἱ Ἕλληνες
᾿να τρέχωσι τὸν κόσμον,
μὲ ἐξαπλωμένην χεῖρα
                        ψωμοζητοῦντες·

δ΄
Παρὰ προστάτας ᾿νἄχωμεν.
Μὲ ποτὲ δὲν ἐθάμβωσαν
πλούτη ἢ μεγάλα ὀνόματα,
μὲ ποτὲ δὲν ἐθάμβωσαν
                        σκήπτρων ἀκτῖνες.

………….
            [Απευθύνεται προς τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις:]

στ΄
Τὸ χέρι ὁποῦ προσφέρετε
ὡς προστασίας σημεῖον
εἰς ξένον ἔθνος, ἔπνιξε
καὶ πνίγει τοὺς λαούς σας,
                        πάλαι, καὶ ἀκόμα.

………

η΄
Ὅταν ὑπὸ τὰ σκῆπτρά σας
νέους λαοὺς καλεῖτε,
νέους ἱδρῶτας θέλετε
ἐσεῖς διὰ ᾿να πληρώσητε
                        πλουσιοπαρόχως,

θ΄
Τὰ ξίφη ὁποῦ φυλάγουσι
τὰ τρέμοντα βασίλειά σας,
τὰ ξίφη ὁποῦ τρομάζουσι
τὴν ἀρετήν, καὶ σφάζουσι
                        τοὺς λειτουργούς της.

………….

ιγ΄
Καὶ τώρα εἰς προστασίαν μας
τὰ χέρια σας ἁπλόνετε!
τραβήξετέ τα ὀπίσω·
βλέπει ὁ Θεὸς καὶ ἀστράπτει
                        διὰ τοὺς πανούργους.

……………

ιε΄
Τὸ ξίφος σφίγξατ᾿ Ἕλληνες –
τὰ ὀμμάτια σας σηκώσατε –
ἰδοὺ - εἰς τοὺς οὐρανοὺς
προστάτης ὁ Θεὸς
                        μόνος σᾶς εἶναι.


ιστ΄
Καὶ ἂν ὁ Θεὸς καὶ τ᾿ ἅρματα
μᾶς λείψωσι, καλῄτερα
πάλιν ᾿να χρεμετήσωσι
᾿σ τὸν Κιθερῶνα Τούρκων
                        ἄγριαι φοράδες,

ιζ΄
Παρὰ …
                  …..

………..

ιη΄
Δὲν μὲ θαμβόνει πάθος
κᾀνένα· ἐγὼ τὴν λύραν
κτυπάω, καὶ ὁλόρθος στέκομαι
σιμὰ εἰς τοῦ μνήματός μου
                        τ᾿ ἀνοικτὸν στόμα.

Ιδού η διαχρονική στάση του γνήσιου Έλληνα προς τις ύπουλες Ευρωπαϊκές προστασίες.
Και η από καταβολής του ΝεοΕλληνικού κρατιδίου αντιπαράθεση του Έλληνα δημιουργού προς το Καθεστώς των εγχώριων Ευρωπαϊστών πιθήκων.
Εν τέλει, δύο συστήματα συγκρούονται συνεχώς στο Κρατίδιον. Η Κοινωνία των αεί Ελλήνων. Και το Καθεστώς των Προδοτών και των Γραικύλων.
Εμείς, ο μέγας αριθμός των γνήσιων απογόνων εν πνεύματι του Αχιλλέα και Οδυσσέα. Και εκείνοι, οι ολίγοι και άσημοι της εξουσίας, τα εκτρώματα του κούφου Αγαμέμνονα και του δυσειδούς Θερσίτη, των κηφήνων Μνηστήρων και του δόλιου Μελάνθιου.
Εμείς του ήρωα Ηρακλή και εκείνοι του δειλού Ευρυσθέα.
Εμείς του σοφογνώμονα Θεμιστοκλή και εκείνοι του μωροπόνηρου Εφιάλτη.
Ήλθε ο καιρός να έλθουμε στα ίδια του Ελληνισμού που σφετερίστηκαν οι Γραικύλοι και Εφιάλτες.
Να αρπάξουμε το βιός μας.
Να σκοτώσουμε τον Μινώταυρο της Ευρώπης.
Να βγούμε από τον Λαβύρινθο στον οποίο μας έχουν εγκλωβίσει οι Θαλαμηπόλοι των Χες.
Να εκτελέσουμε την Μνηστηροφονία.
Να καθάρουμε τον οίκο μας και οίκο του θεού μας από την κόπρο του Αυγεία, από το Καθεστώς της Απωλείας.
Ιδού η δόξα μας στους αιώνες των αιώνων.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: